">

Hypertrofische CardioMyopathie (HCM)

HCM is een ziekte van de hartspier en is het meest voorkomende hartprobleem bij de kat. Meestal is het aangeboren, maar kan ook na andere aandoeningen verkregen zijn.
Bij HCM is de kans op bloedstolsels in de aorta en trombose in de slagaders van de achterpoten
aanwezig, zo ook oedeem in de longen.
Een goede beweging van de hartkleppen wordt bij HCM belemmerd, waardoor de hartfunctie alleen
maar verder achteruit gaat. HCM leidt uiteindelijk tot hartfalen. De aandoening treedt meestal pas na 2-3 jaar op, maar wordt dan na verloop van tijd steeds ernstiger.
De klinische verschijnselen, alsmede ras en leeftijd, bij de kat, het beluisteren van het dier, röntgenonderzoek (let wel: foto is soms heel normaal, dat geldt ook voor het ECG) en echografie kunnen tot de juiste diagnose leiden. Met een echo meet men de dikte van de hartwand. Bij katten met koude achterpoten of plotselinge achterhandverlamming is de diagnose wel zeker.
Er is geen genezing mogelijk, maar met medicijnen kunnen HCM katten soms nog wel 6 jaar of langer leven.
Gezien de erfelijke achtergrond moet men katten met HCM uitsluiten van de fok. De kattenwereld is
zich goed bewust van het probleem en menig fokdier wordt preventief gescreend. Dankzij dit fokbeleid zijn veel katten symptoomloos.